„Wójt Gminy Krzemieniewo ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego Wójta Gminy Krzemieniewo za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który uprawia dyscyplinę sportu objętą współzawodnictwem sportowym, osiągnął wysoki wynik sportowy oraz jest mieszkańcem Gminy Krzemieniewo. Dyscyplinami sportowymi o szczególnym znaczeniu dla Gminy Krzemieniewo są: lekkoatletyka, piłka nożna, pływanie, sporty walki, piłka siatkowa, koszykówka, szermierka, tenis ziemny, tenis stołowy, strzelectwo, jeździectwo, kolarstwo, taniec, szachy, boule/petanque, kręgle, wędkarstwo, piłka ręczna, żużel.

W tym roku stypendium przyznawane będzie za osiągnięcia uzyskane w 2023 roku. Zawodnik może otrzymać tylko jedno stypendium za najwyższy wynik sportowy w danym roku. Stypendium jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym za osiągnięte wyniki sportowe.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, w godzinach pracy urzędu.

Termin złożenia wniosku 28 lutego 2024 r. „Załączniki: