W dniu 21.09.2023 odbędzie się coroczna jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych, prowadzona przez MZO Sp. z o.o. z Leszna.

Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 6:00, bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia.