liczba złożonych wniosków: 109 ,

liczba zrealizowanych inwestycji: 46,

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 843 076,89 zł