Informacja o przystąpieniu do programu

 

Na podstawie art. 34, ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2022 r.

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022, poz. 2236)

Gmina Krzemieniewo informuje, że przystępuje do zakupu węgla

po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych

w okresie do 30 kwietnia 2023 r.

 

Wnioski o zakup preferencyjny węgla frakcji groszek, orzech lub miał można składać w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Gminy w Krzemieniewie, ul. Dworcowa 34  w pok. nr 23 (tel. 065/5369-220) lub elektronicznie przez EPUAP.

 

Wnioski przyjmujemy od 01 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

 

Informujemy, że osoby zainteresowane zakupem paliwa stałego po cenach preferencyjnych zobowiązane są do złożenia na ten cel wniosków. Wcześniejsze lista osób chętnych na zakup paliwa stałego stworzona była tylko w celu określenia skali zapotrzebowania na terenie Gminy Krzemieniewo.

Formularze wniosków dostępne są  w Biurze Obsługi Klienta lub w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz u sołtysów, a także formularz wniosku dołączony jest poniżej.

Wnioski można osobiście w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Gminy w Krzemieniewie, ul. Dworcowa 34  w pok. nr 23, w dniach i godzinach pracy Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej EPUAP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych  są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego. Węgiel kamienny (groszek, orzech, miał) można będzie nabyć w ilości do 3 ton do 30 kwietnia 2023 r. Przy czym do zakupu więcej niż 1,5 tony uprawnione są osoby, które nie dokonały zakupu węgla po cenie preferencyjnej do 31 grudnia 2022 roku lub dokonały jego zakupu, ale w ilości mniejszej niż 1,5 tony.

Cena 1 tony węgla będzie wynosić 2000,00 zł. Węgiel nie będzie pakowany w worki. Odbiór węgla następuje we własnym zakresie lub jest dostarczany przez Przedsiębiorcę (wybór mieszkańca). Koszt dostarczenia węgla niezależnie od miejsca dostawy wynosi 50 zł za kurs.

Podmioty realizujące dostarczanie węgla na terenie gminy Krzemieniewo

  1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Leszek Justka Garzyn ul. Kościelna 9 skład czynny w godz. od 8°° do 17°°
  2. Firma Markowski Sp. z o.o. Sp. K.Krzemieniewo ul. Dworcowa 165 skład czynny w godz. 8°° do 16°°

Warunkiem zakupu węgla jest złożenie wniosku do Wójta Gminy Krzemieniewo. Sprzedaż węgla odbywać się będzie według kolejności złożonych wniosków. Płatność za węgiel będzie dokonywana po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku i potwierdzeniu możliwości odbioru węgla– przelewem na rachunek bankowy Gminy Krzemieniewo

(wyłącznie na rachunek Nr 42 2490 0005 0000 4600 3406 0929).

Wzór wniosku znajduje się w załączniku.Załączniki: