liczba złożonych wniosków: 81 ,

liczba zrealizowanych inwestycji: 34,

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 583 813,66 zł zł