Zakup węgla po cenach preferencyjnych!

Już mamy wyznaczone pierwsze transporty węgla dla mieszkańców gminy Krzemieniewo, które dotrą do składów w Krzemieniewie i Garzynie.

Realizacja sprzedaży dla gospodarstw domowych w Gminie Krzemieniewo paliwa stałego (węgla) po preferencyjnych cenach realizowana będzie według kolejności złożonych wniosków, po pozytywnej weryfikacji pod względem przyznania dodatku węglowego. Cena za 1 tonę węgla wynosi 2.000,00 zł brutto i nie obejmuje kosztu dowozu ze składu do miejsca zamieszkania.

Podmioty realizujące dostarczanie węgla na terenie gminy Krzemieniewo (dalej przedsiębiorca):

  1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Leszek Justka

Garzyn ul. Kościelna 9

skład czynny w godz. od  8°° do 17°°

 

  1. Firma Markowski Sp. z o.o. Sp. K.

Krzemieniewo  ul. Dworcowa 165

skład czynny w godz. 8°° do 16°°

 

Procedura:

  1. Pracownicy Urzędu Gminy będą telefonicznie informować mieszkańców, którzy jako pierwsi złożyli wnioski o możliwości jego zakupu.
  2. Pracownik poda termin odbioru faktury w Urzędzie Gminy Krzemieniewo (pok. nr 30). Przy odbiorze faktury przekazana zostanie informacja o miejscu odbioru węgla oraz sugerowanej dacie odbioru. Odbiór możliwy będzie po opłaceniu faktury.
  3. Opłacenie faktury następuje przelewem internetowym (na poczcie lub w agencji płatniczej) na konto bankowe Gminy wskazane w fakturze.

Wyłącznie na rachunek Nr 42 2490 0005 0000 4600 3406 0929.

  1. W tytule przelewu należy wpisać numer faktury oraz imię i nazwisko osoby, na którą wystawiono fakturę.
  2. Mieszkaniec po opłaceniu faktury i odnotowaniu wpłaty w tut. urzędzie jest  uprawniony do odbioru węgla ze wskazanego składu.

Odbiór węgla następuje we własnym zakresie lub jest dostarczany przez Przedsiębiorcę  (wybór mieszkańca). Koszt dostarczenia węgla niezależnie od miejsca dostawy wynosi 50 zł za kurs.

Informacji udziela Urząd Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo

tel. 655369486.