Informacja o przystąpieniu do programu

 

Na podstawie art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r.

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022, poz. 2236)

Gmina Krzemieniewo informuje, że przystępuje do zakupu węgla

po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych.

 

Wnioski o zakup preferencyjny węgla frakcji groszek, orzech lub miał można składać  w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Gminy w Krzemieniewie, ul. Dworcowa 34  w pok. nr 23 (tel. 065/5369-220) lub elektronicznie przez EPUAP.

Wnioski przyjmujemy do piątku 18 listopada 2022r.

Formularze wniosków dostępne są  w Biurze Obsługi Klienta lub w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Promocji, na stronie internetowej www.bip.krzemieniewo.pl lub www.krzemieniewo.pl oraz u sołtysów.

Zwracamy się również z prośbą o wypełnienie formularza zapotrzebowania na węgiel dla mieszkańców gminy Krzemieniewo na 2023 r., na bazie którego Urząd Gminy w Krzemieniewie oszacuje jak duże są braki opału w gospodarstwach domowych.

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych  są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego. Węgiel kamienny (miał, groszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz  do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Cena 1 tony węgla będzie wynosić 2000,00 zł. Węgiel nie będzie pakowany w worki.

Punkty dystrybucji będą znajdowały się na terenie gminy, w miejscowościach Garzyn i Krzemieniewo.

 Załączniki: