ROZPORZĄDZENIE NR 8/19
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie podjęcia działań w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem
świń na terenie województwa wielkopolskiegoZałączniki: