Zamieszcza się uproszczoną ofertę na stronie internetowej,  w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo przy ul. Dworcowej 34.


Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 21 czerwca br., listownie na adres: Urząd Gminy Krzemieniewo ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo  (decyduje data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: katarzyna.spychaj@krzemieniewo.pl Załączniki: