Od 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca budynku  zobowiązany jest złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Właściciele i Administratorzy budynków będą zobowiązani zgłosić czym ogrzewają budynek.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie:  www.zone.gunb.gov.pl  lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, pokój nr 23.

Więcej informacji na stronie:  www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq