Zgodnie z zapisami rozporządzenia, obszar skażenia ASF u dzików został powiększony o kolejne powiaty.Załączniki: