Informujemy że decyzją wykonawczą 2019/1952 z dnia 25 listopada 2019 r.

zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, Komisja

(UE) wyznaczyła nowy obszar ochronny na terenie Powiatu Leszczyńskiego zwiększając jego zasięg o teren Gminy Włoszakowice (teraz w jego zasięgu są dwie gminy z terenu powiatu - Gmina Wijewo i Gmina Włoszakowice).

Obszar ochronny to obszar, na którym występuje ryzyko wystąpienia ASF w związku z bliskością zakażenia w populacji zdziczałych świń) w związku z wystąpieniem ASF. Treść decyzji w załączniku.

 

Link do mapy ognisk ASF oraz granic stref:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

Dodatkowo w załączeniu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskim pomorem świń (Dz. U. z 2018 r., poz.

290 ze zm.) określające między innymi obowiązki ciążące na posiadaczach gospodarstw utrzymujących świnie w obszarze ochronnym.Załączniki: