Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, prosimy mieszkańców Gminy Krzemieniewo o wypełnienie poniższej ankiety.

UWAGA! Nieprzekazanie ankiety w ustalonym terminie spowoduje konieczność wizyty pracowników Urzędu Gminy na terenie nieruchomości, która obejmuje kontrolę źródła ogrzewania. 

LINK DO ANKIETY