NZOZ „Salubres” w Krzemieniewie realizować będzie szczepienia populacyjne przeciwko COVID-19. Rejestracja dokonywana będzie przez świadczeniobiorcę w centralnej e-Rejestracji poprzez Internetowe Konto Pacjenta (pacjent.gov.pl), za pośrednictwem infolinii lub przez lekarza POZ po dopuszczeniu do szczepienia określonych grup ludności przez Ministra Zdrowia.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie załączonego wstępnego zgłoszenia swojemu lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku pacjentów NZOZ „Salubres” w Krzemieniewie możliwe będzie dostarczenie wypełnionego druku do Przychodni w Krzemieniewie przy ul. Zielonej 10.

O terminie szczepienia zostaną Państwo poinformowani po dokonaniu właściwej rejestracji.
W związku z rozpoczęciem realizacji programu sczepień, istnieje możliwość zapewnienia transportu do punktu szczepień dla osób:
- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.
- mających trudności z dostępem do punktu szczepień ( np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)

Osoby, które kwalifikują się do bezpłatnego transportu proszone są o kontakt z Urzędem Gminy tel. 65 536 92 20 Załączniki: