INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

 

W związku z podjętymi czynnościami, w celu zrealizowania zadania „Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminny Krzemieniewo, dotyczącą osób fizycznych i prawnych.”, uprzejmie prosimy mieszkańców, którzy posiadają na swojej posesji, zdemontowane i zgromadzone wyroby zawierające azbest, o złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, oświadczenia o posiadaniu tychże produktów, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 17 lipca 2020 r.

 

Druk oświadczenia do pobrania na stronie Gminy Krzemieniewo: www.krzemieniewo.plZałączniki: