Ze względu na panującą sytuację pandemii Koronawirusa i wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Sołtysi gminy Krzemieniewo,
 podjęli wspólną decyzję
o nie organizowaniu dożynek wiejskich
w poszczególnych miejscowościach naszej gminy.