Szanowni Państwo!

 

            Od środy, 25 marca 2020 r. nauczyciele będą realizowali podstawę programową. Zakres realizowanych treści będzie ograniczony, tak aby nadmiernie   nie obciążać uczniów. Nauczyciele tak jak do tej pory będą kontaktować się                          z Państwem przez dziennik elektroniczny. Kontakt ten będzie się odbywał zgodnie                  z planem lekcji. Będziemy również zaznaczać obecności na podstawie przeczytanych przez Państwa i dzieci wiadomości. Odbieranie informacji nie musi odbywać się bezpośrednio w godzinach zaplanowanych lekcji. Ewentualna nieobecność nie będzie miała wpływu na ocenę zachowania.

Praca uczniów będzie oceniana :

a)      szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów określa statut szkoły,

b) podczas oceniania uczniów nauczyciel uwzględnia w szczególności: systematyczność, wkład pracy i możliwości ucznia oraz poprawność wykonanego zadania.

            Zdajemy sobie sprawę z pewnych ograniczeń technicznych. Niemniej jednak liczymy, że podjęte działania przyniosą zamierzone efekty.

Życzymy dobrego zdrowia!

 

 

                                                                                   Z poważaniem

 

                                                                                   Dyrektorzy

                                                           Szkół i Przedszkoli Gminy Krzemieniewo

 Załączniki: