ZARZĄDZENIE NR 0050/11/2020 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie nie pobierania opłat za dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Krzemieniewo w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) celem przeciwdziałania skutkom wywołanym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.Załączniki: