Ograniczona możliwość wstępu do Urzędu oraz jednostek podległych.

Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa od wtorku 17 marca 2020 do odwołania Urząd Gminy w Krzemieniewie wstrzymuje bezpośrednią obsługę mieszkańców. Wyjątek w od tej zasady stanowić będzie tylko rejestracja urodzeń i zgonów, jednak aby tego dokonać należy wcześniej umówić się  z urzędnikiem telefonicznie. Obsługa interesantów w pozostałym zakresie odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz za pośrednictwem platformy e-puap.

W wyjątkowych sytuacjach ewentualna wizyta w urzędzie możliwa będzie po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i umówieniu godziny spotkania.

Powyższe zasady dotyczą również wszystkich jednostek organizacyjnych gminy tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie oraz Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie.

Jednocześnie przypominamy, że zarówno biblioteka jak i centrum kultury od 12 marca br. aż do odwołania pozostają zamknięte.

Poniżej znajduje się wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mail, którymi należy się posługiwać: