Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Krzemieniewo

 

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem,  zwracam się do mieszkańców Gminy Krzemieniewo z prośbą o korzystanie z poczty elektronicznej lub z informacji telefonicznej  w celu załatwienia spraw w Urzędzie Gminy Krzemieniewo.

 

Bezpośredni kontakt mieszkańca z pracownikami urzędu gminy, proszę ograniczyć do spraw pilnych lub których załatwienie wymaga osobistego stawiennictwa.

Jednocześnie prosimy (jeśli jest to możliwe) o dokonywanie wszelkich wpłat do gminy (np. podatek, opłata za ścieki, itp.) przelewem na konto.

 

Ograniczenie bezpośrednich kontaktów ma na celu zmniejszenie zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Krzemieniewo