S Z A N O W N I      P A Ń S T W O

 

Dyrektorzy Szkół Gminy Krzemieniewo informują, że zgodnie z decyzją Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, od  16  - 25 marca 2020 roku nasze szkoły i przedszkola będą zamknięte.

Natomiast w czwartek i piątek tj. 12 i 13 marca br.,  jeżeli dzieci przyjdą

 do szkoły, opiekę nad nimi  będą sprawować Państwo Nauczyciele.

Zdaniem Pana Premiera: „Dla naszych dzieci najważniejsze jest niewychodzenie z domu, bo dzieci mogą być nosicielami wirusa. To zachowanie, które jest bardzo odpowiedzialne, bo mogą w sposób nieświadomy zarazić swoich dziadków.”

 

O dalszych decyzjach będą Państwo informowani na bieżąco.

 

                                                       Z poważaniem

                                             Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

                                                     Gminy KrzemieniewoZałączniki: